202120202019201820172016Archiwum

13 maja 2021

Zapytanie Ofertowe nr PMR-2_21 z dnia 13 maja 2021 r. na dostawę do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (akronim PEMIR)” wybranego w ramach 4. Konkursu Programu Współpraca Polska – Turcja współfinansowanego przez Narodowe Centrum...
Czytaj więcej

11 maja 2021

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/25 z dnia 11 maja 2021 r. na dostawę do siedziby Zamawiającego 26 wiązek wodoru (H2) o klasie czystości 99,999 % (5N)
Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19.Zamawiający: VIGO System...
Czytaj więcej

06 maja 2021

Zapytanie ofertowe PMR-1_21 dn. 6 maja 2021 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (akronim PEMIR)” wybranego w ramach 4. Konkursu Programu Współpraca Polska – Turcja współfinansowanego przez Narodowe Centrum...
Czytaj więcej

05 maja 2021

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/45 z dnia 5 maja 2021 r. dotyczące profilowania wgłębnego SIMS dla domieszek i zanieczyszczeń oraz potrzebnych pierwiastków w strukturach warstw epitaksjalnych zmieniono dnia 11 maja 2021 r.
Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179. W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą...
Czytaj więcej

29 kwietnia 2021

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/23 z dnia 29 kwietnia 2021 r. na dostawę wodoru.
Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19.Zamawiający: VIGO System...
Czytaj więcej

23 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/44 z dnia 23 kwietnia 2021 r. na wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4
Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu...
Czytaj więcej

21 kwietnia 2021

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/43 z dnia 21 kwietnia 2021 r na profilowanie wgłębne SIMS dla wybranych elementów (O, Si, Zn, As, Al, C, P, In, Ga) w warstwach epitaksjalnych
Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179. W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą...
Czytaj więcej

20 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe SDM-WG/21 z dn. 20 kwietnia 2021 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych zmienione dnia 29.04.2021 r.
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „„Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta...
Czytaj więcej

19 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/22 z dnia 19 kwietnia 2021 r. dot. dostawy do siedziby Zamawiającego związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach (bubbler)
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum...
Czytaj więcej

30 marca 2021

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/42 z dnia 30 marca 2021 r. na dostawę do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych wg. specyfikacji Zamawiającego.
Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji...
Czytaj więcej

26 marca 2021

Zapytanie ofertowe nr MRN-WS/4 z dnia 26 marca 2021 r. dostawa części do MOCVD Aixtron AIX2800 G4
Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394,...
Czytaj więcej

25 marca 2021

Zapytanie ofertowe SDM-WS/41 z 25 marca 2021 r. na analizę oraz merytoryczne opracowanie wyników badań struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V metodą spektrometrii mas jonów wtórnych
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów które wykonają „Analizę oraz merytoryczne opracowanie wyników badań struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V metodą spektrometrii mas jonów wtórnych” w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku – w ramach prac przemysłowych –...
Czytaj więcej

22 marca 2021

Zapytanie ofertowe SDM-WG/20 z dn. 22 marca 2021 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „„Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta...
Czytaj więcej

19 marca 2021

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/40 z dnia 19 marca 2021 r. na dostawę do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych wg. specyfikacji Zamawiającego.
Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji...
Czytaj więcej

17 marca 2021

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/19 z dn. 17.03.2021 r. na dostawę masek do fotolitografii wg. specyfikacji Zamawiajacego.
Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0...
Czytaj więcej

15 marca 2021

Zapytanie ofertowe SDM-WS/39 z dnia 15 marca 2021 r. na dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z...
Czytaj więcej

11 marca 2021

Zapytanie ofertowe z dnia 11 marca 2021 r. nr SDM-WS/38 na wykonanie pomiarów trzech próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM
Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394,...
Czytaj więcej

04 marca 2021

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/37 z dnia 4 marca 2021 r. na dostawę 20 szt. półprzewodnikowych płytek podłożowych zmienione w dniu 16 marca 2021 r.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 półprzewodnikowych płytek podłożowych, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla...
Czytaj więcej

02 marca 2021

Zapytanie ofertowe SDM-WG/17 z dnia 2 marca 2021 r. na dostawę masek do fotolitografii.
Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0...
Czytaj więcej

26 lutego 2021

Zapytanie ofertowe SDM-WG/16 z dnia 26 lutego 2021 r. na dostawe okien ZnSe, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum...
Czytaj więcej

26 lutego 2021

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/15 z dnia 26 lutego 2021 r. na dostawę obudów do detektorów i modułów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum...
Czytaj więcej

25 lutego 2021

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/14 z dnia 25 lutego 2021 r. dostawa 200 szt. okien szafirowych Al203 o średnicy 13 mm i grubości 0,4 mm, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym...
Czytaj więcej

18 lutego 2021

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-5_21 z dnia 18 lutego 2021 r. na dostawę systemu do automatycznego wymywania warstw metalicznych i półprzewodnikowych do siedziby Zamawiającego zmienione w dniu 25.02.2021 r.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu “Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o...
Czytaj więcej

12 lutego 2021

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-4_21 z dnia 12 lutego 2021 r. na dostawę stanowiska do optycznego pomiaru in- situ oraz hodowanych warstw epitaksjalnych – prędkości wzrostu tellurku kadmowo – rtęciowego w technologii MOCVD w siedzibie Zamawiającego, wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o...
Czytaj więcej

11 lutego 2021

Zapytanie ofertowe nr TMS-WS/6 z dnia 11 lutego 2021 r. na dostawę wiązek wodoru (H2) o klasie czystości 99,999 % (5N)
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości” w ramach konkursu TECHMATSTRATEG1/2017, umowa o dofinansowanie z dnia 18 grudnia 2017 r. nr TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017...
Czytaj więcej

09 lutego 2021

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/13 z dnia 9 lutego 2021 r. na dostawę obudów do detektorów i modułów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum...
Czytaj więcej

09 lutego 2021

Zapytanie ofertowe WN-WS/1 z dnia 9.02.2021 r. na dostawę dostawę części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4 –  Zamawiający – VIGO SYSTEM S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu...
Czytaj więcej

08 lutego 2021

Zapytanie ofertowe WN-WS/2 z dnia 8.02.2021 r. na dostawę metaloorganiki zgodnie ze specyfikacją udostępnioną w ogłoszeniu.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą projektu „Długofalowe lasery VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) do transmisji światłowodowej (akronim WikiNet) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem zamówienia jest dostawa...
Czytaj więcej

08 lutego 2021

Zapytanie ofertowe MRN-WS/2 z dnia 8.02.2021 r. na dostawę metaloorganiki zgodnie ze specyfikacją udostępnioną w ogłoszeniu.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą projektu „Nowe przezroczyste elektrody dla laserów VCSEL” w ramach Konkursu: „M-era-Net” akronim projektu TRAVEL współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby...
Czytaj więcej

08 lutego 2021

Zapytanie ofertowe MRN-WS/3 z dnia 8.02.2021 r. na dostawę dostawę części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4 –  Zamawiający – VIGO SYSTEM S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu...
Czytaj więcej

05 lutego 2021

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-3_21 z dnia 5 lutego 2021 r. dotyczące dostawy systemu trawiarki jonowej w ramach stanowiska do trawienia jonowego warstw zmienione w dniu 10 lutego 2021 r.
  Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem,  uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18,...
Czytaj więcej

02 lutego 2021

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/34 z 2 lutego 2021 r. na neutralizację i czyszczenie filtra przynależącego do reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4 z zanieczyszczeń poreakcyjnych oraz czyszczenie filtra pułapki fosforowej
W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają neutralizację i czyszczenie filtra przynależącego do reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4 z zanieczyszczeń poreakcyjnych oraz czyszczenie filtra pułapki fosforowej Zamawiający - VIGO System S.A.  zaprasza do przedstawienia oferty – zgodnie z załączonym...
Czytaj więcej

29 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe nr RPO-WG/14 z dnia 29 stycznia 2021 r. dotyczące dostawy do siedziby Zamawiającego 20 kg rtęci do wytwarzania warstw epitaksjalnych MCT, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wieloelementowe detektory podczerwieni do bezkontaktowej diagnostyki multifunkcjonalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), nr wniosku o...
Czytaj więcej

29 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe z 29 stycznia 2021 r. nr ZOZ-2_21 na dostawę stanowiska do pomiarów elektrycznych – stacja pomiarowa (wg. wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z podłączeniem, uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o...
Czytaj więcej

27 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe nr RPO-WG/12 z dnia 20 stycznia 2021 r. na dostawę: Chłodziarka termoelektryczna 2TE na podstawce TO8 12 pin 50 szt Chłodziarka termoelektryczna 4TE na podstawce TO8 12 pin 50 szt Podstawka TO8 200 szt zmienione w dn. 27.01.2021 r.
Opis Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą “Wieloelementowe detektory podczerwieni do bezkontaktowej diagnostyki multifunkcjonalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), nr wniosku o...
Czytaj więcej

27 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/33 z dnia 27 stycznia 2021 r. na dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych, zgodnie ze specyfikacją Zapytania Ofertowego
Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu...
Czytaj więcej

25 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/32 z dnia 25 stycznia 2021 r. na wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4
Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu...
Czytaj więcej

21 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe z dnia 21 stycznia 2021 r. nr SDM-WG/12 dotyczące dostawy elementów mechanicznych potrzebnych do budowy stanowiska pomiarowego paneli PCB zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19. Zamawiający: VIGO System Spółka...
Czytaj więcej

20 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe SDM-WS/31 z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczące regeneracji wkładu kolumny scrubbera System S/N: CS18A439 Kolumna CS200PS S/N CC3550/CC3549 Kolumna S/N CC3103 typ: CC025A oraz dostawy czujnika gazu ASH3 – w ramach usług serwisowych i zakupu części zamiennych.
Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu...
Czytaj więcej

11 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe MRN-WS/1 z dnia 11 stycznia 2021 r. dotyczące dostawy silanu zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Nowe przezroczyste elektrody dla laserów VCSEL” w ramach Konkursu: „M-era-Net” akronim projektu TRAVEL współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i...
Czytaj więcej

08 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-1_21 z dnia 8 stycznia 2021 r. na dostawę stanowiska do optycznego pomiaru in- situ oraz hodowanych warstw epitaksjalnych – prędkości wzrostu tellurku kadmowo – rtęciowego w technologii MOCVD w siedzibie Zamawiającego, wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o...
Czytaj więcej