Korekta raportu bieżącego ESPI nr 19/2018 ws. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętego w dniu 26 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zarząd VIGO System S.A. w z związku z zaistnieniem oczywistej omyłki w zestawieniu liczby głosów oddanych w ramach głosowania nad uchwałą nr 16/2018 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, opublikowanej w dniu 26.06.2018 r., niniejszym koryguje treść zestawienia w sposób następujący:

Było:
„Łączna liczba ważnych głosów: 365 613

Liczba głosów „za”: 21 500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0″.

Powinno być:
„Łączna liczba ważnych głosów: 387 113

Liczba głosów „za”: 365 613

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 21 500″.

W pozostałym zakresie raport bieżący nie ulega zmianie.

Korekcie podlega plik „2018.06.26 Wyniki głosowań uchwał na ZWZ.pdf” opisany jako „Uchwały WZA 2018 wyniki głosowań.pdf” i załaczony do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku.

Plik po korekcie „KOREKTA_Wyniki głosowań uchwał na ZWZ” opisany jako „KOREKTA_Uchwały WZA 2018 wyniki głosowań.pdf” zostaje dołączony jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego.