Przyśpieszenie publikacji raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 25.02.2020

Zarząd VIGO System S.A. (Emitent), zawiadamia iż publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2019 nastąpi w dniu 4 marca 2020 roku (środa).