Raport kwartalny VIGO System S.A. za I kwartał 2016 roku