Raport kwartalny VIGO System S.A. za I kwartał 2018 roku