Raport kwartalny VIGO System S.A. za III kwartał 2017 roku