Raport kwartalny VIGO System S.A. za III kwartał 2019 roku