Raport kwartalny VIGO System S.A. za III kwartał 2020 roku