Oferty publiczne akcji 2014 A, C

17 października 2014 r. VIGO System S.A. opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną 220 700 Akcji Serii A, 43 000 Akcji Serii C oraz 35 000 Akcji Serii D o wartości nominalnej 1 zł każda i dopuszczeniem 547 000 Akcji Serii A, 147 000 Akcji Serii C, do 35 000 Akcji Serii D oraz do 35 000 Praw do Akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dokument – pobierz plik Data publikacji
Prospekt emisyjny 2014-10-17
Aneks nr 1 2014-10-17
Komunikat aktualizujący nr 1 2014-10-21
Aneks nr 2 2014-10-28
Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny i liczby akcji 2014-10-31