Zaktualizowana strategia rozwoju VIGO System zakłada przeznaczanie całego wypracowanego zysku na inwestycje. W ocenie Zarządu powrót do polityki wypłaty dywidendy (min. 50 proc. zysku) możliwy będzie po roku 2020, wówczas Spółka spodziewa się efektów planowanych i realizowanych obecnie inwestycji.

Ostateczna rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie zależała od wielu czynników dotyczących Spółki oraz jej branży, w tym przede wszystkim perspektyw dalszej działalności VIGO System, wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji finansowej Spółki, oraz przy uwzględnianiu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy, poziomu wskaźników płynności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w zakresie powyższych elementów. Wysokość dywidendy rekomendowana przez zarząd będzie uzależniona od potrzeb Spółki w zakresie konieczności zatrzymania wypracowanych zysków w celu ich wykorzystania na działalność spółki oraz jej dalszy dynamiczny rozwój.

Rok obrotowy Dywidenda razem (mln zł) Dywidenda na akcję % Wypłaty z zysku jednostkowego Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2016 6.007 8.24 59.97% 30 maja 2017 2.19% 14 czerwca 2017
2015 4.731 6.49 50.15% 18 maja 2016 2.60% 3 czerwca 2016
2014 4.090 5.61 56.11% 27 maja 2015 2.40% 12 czerwca 2015