Dane w tys. PLN20162017201820192020
Przychody ze sprzedaży25 56427 18037 41642 88953451
EBITDA12 04912 56616 22718 59126460
Amortyzacja2 1652 8153 4594 5876229
EBIT9 8849 75112 76814 01720231
Wynik netto10 0069 54213 02113 88432547
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej9 14611 0559 09415 44621192
Aktywa50 36256 42290 213127 718167062
Kapitał własny37 67041 20354 22168 063100582
Środki pieniężne10 79911 3529 34512 79713249