Dane w tys. PLN201620172018
Przychody ze sprzedaży25 564 27 18037 416
EBITDA12 04912 56616 227
Amortyzacja2 1652 8153 459
EBIT9 884 9 75112 768
Wynik netto10 0069 54213 021
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej9 14611 0559 094
Aktywa50 36256 42290 213
Kapitał własny37 67041 20354 221
Środki pieniężne10 79911 3529 345
Pobierz dane w formacie XLSPobierz dane w formacie CSV