Dane w tys. PLN20162017
Przychody ze sprzedaży25 564 27 180
EBITDA12 04912 566
Amortyzacja2 1652 815
EBIT9 884 9 751
Wynik netto10 0069 542
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej9 14611 055
Aktywa50 36256 422
Kapitał własny37 67041 203
Środki pieniężne10 79911 352
Pobierz dane w formacie XLSPobierz dane w formacie CSV