201920182017Archiwum

Zarchiwizowany: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIGO System S.A. w dniu 12.05.2016r

Ogłoszenie Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 maja 2016 roku

Materiały do pobrania

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyRaport Roczny za 2015 rok zawierający sprawozdanie Zarządu VIGO System S.A. z działalności w 2015 r.Uzasadnienie do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015Sprawozdanie Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z działalności w 2015 r.Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy (Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 12.04.2016 roku)Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy (Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 12.04.2016 roku)Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 12 maja 2016 rokuFormularz pełnomocnictwaZawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznejFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zarchiwizowany: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIGO System S.A. w dniu 21.05.2015r.

Ogłoszenie Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2015 roku

Materiały do pobrania

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji spółki VIGO System Spółka AkcyjnaProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyRaport Roczny za 2014 rok zawierający sprawozdanie Zarządu VIGO System S.A. z działalności w 2014 r.Sprawozdanie Rady Nadzorczej VIGO System S.A. z działalności w 2014 r.Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendyUchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendyInformacje o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej: Piotr NadolskiFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikaFormularz pełnomocnictwaOświadczenie kandydata do Rady NadzorczejFormularz zgłoszenia kandydata do Rady NadzorczejUchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 21 maja 2015 roku