Zakończenie procedury weryfikacyjnej przewidzianej w umowie o realizację wspólnego przedsięwzięcia

Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 20 września 2018 r. dotyczącego umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia z dr Włodzimierzem Strupińskim (dalej: „Umowa”), Zarząd VIGO System S.A. (dalej: „Emitenta”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2020 r. zakończona została procedura weryfikacyjna przewidziana w Umowie.

Umowa zawierała procedury weryfikacyjne, mające na celu potwierdzenie osiągnięcia zdolności produkcyjnych Emitenta w zakresie wytwarzania związków półprzewodnikowych III-V. Zakończenie procedury weryfikacyjnej uzależnione było od uzyskania odpowiedniej ilości zamówień lub osiągnięcia określonego progu przychodów ze sprzedaży warstw półprzewodnikowych.

W dniu 8 kwietnia 2020 r. nastąpiło podpisanie protokołu potwierdzającego realizację ww. warunków oraz przejście do fazy produkcyjnej wspólnego przedsięwzięcia.