Raport roczny 2019

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki. Raport roczny VIGO System S.A. za 2019 rok

Oświadczenie Rady Nadzorczej nt Komitetu Audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej nt SF i SZzD 2019

VIGO_raport_roczny 2019

VIGO System S.A. 2019 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta