VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych Detektorów Podczerwieni. W latach 80-tych, w Wojskowej Akademii Technicznej, zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Józefa Piotrowskiego opracował unikalną technologię wytwarzania detektorów pracujących bez chłodzenia kriogenicznego, którą następnie wdrożono w Spółce.

Produktowane przez VIGO detektory są wykorzystywane m.in. w następujących obszarach:

  • kolejnictwo (wykrywanie stanów awaryjnych taboru kolejowego dużych prędkości podczas jazdy),
  • energetyka (weryfikacja stanu infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej),
  • technika wojskowa (systemy obserwacyjno-celownicze na bezzałogowych obiektach latających; amunicja inteligentna i samonaprowadzająca),
  • medycyna (wykrywanie na wczesnym etapie markerów chorób nowotworowych, zmian onkologicznych w tkankach miękkich lub zaburzeń w systemie krążenia krwi), oraz przemysł (optymalizacja zużycia energii).

Potwierdzeniem unikalnej pozycji rynkowej Spółki jest status oficjalnego dostawcy podzespołów dla amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, w ramach współpracy z którą opracowane i wyprodukowane przez VIGO detektory pracują na pokładzie łazika Curiosity eksplorującego powierzchnię Marsa.

Szczególnym atutem firmy jest umiejętność łączenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie techniki podczerwieni z produkcją, przy ścisłej współpracy z użytkownikiem.
VIGO System nie zapomina o korzeniach – od wielu lat we wspólnym, wciąż rozbudowywanym laboratorium, prowadzi z naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej oraz innych placówek badawczych krajowych i zagranicznych, zaawansowane badania nad nowymi typami detektorów podczerwieni.