Inne dane i raporty


Udział kobiet i mężczyzn we władzach spółki

 • na koniec 2021 r.
  • w Zarządzie zasiadały 2 osoby (mężczyźni).
  • w Radzie Nadzorczej zasiadało 7 osób (mężczyźni)
 • na koniec 2020 r.
  • w Zarządzie zasiadały 2 osoby (mężczyźni).
  • w Radzie Nadzorczej zasiadało 7 osób (mężczyźni)
 • na koniec 2019 r.
  • w Zarządzie zasiadały 2 osoby (mężczyźni).
  • w Radzie Nadzorczej zasiadało 7 osób (mężczyźni)
 • na koniec 2018 r.
  • w Zarządzie zasiadały 2 osoby (mężczyźni).
  • w Radzie Nadzorczej zasiadało 7 osób (mężczyźni)
 • na koniec 2017 r.
  • w Zarządzie zasiadały 2 osoby (mężczyźni).
  • w Radzie Nadzorczej zasiadało 6 osób, w tym 1 kobieta.
 • na koniec 2016 r.
  • w Zarządzie zasiadały 2 osoby (mężczyźni).
  • w Radzie Nadzorczej zasiadało 6 osób, w tym 1 kobieta.
 • na koniec 2015 r.
  • w Zarządzie zasiadały 2 osoby (mężczyźni).
  • w Radzie Nadzorczej zasiadało 6 osób, w tym 1 kobieta.
 • na koniec 2014 r.
  • w Zarządzie zasiadały 3 osoby (mężczyźni).
  • w Radzie Nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym 1 kobieta.

 

Podział zadań między Członkami Zarządu

 • Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
  • realizacja strategii Spółki, w tym planowanie, koordynowanie i nadzorowanie głównych funkcji Spółki
  • monitorowanie realizacji celów strategicznych oraz operacyjnych Spółki oraz przedstawianie oceny realizacji tych celów Radzie Nadzorczej oraz WZA; Polityka jakości firmy
  • rozwój technologii oraz działalność badawczo- rozwojowa
  • nadzór nad działalnością sprzedażową i marketingową Spółki, rozwój rynków, na których Spółka prowadzi działalność
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
  • polityka finansowa i kredytowa Spółki
  • administracja
  • wewnętrzny system kontroli
  • rachunkowość przedsiębiorstwa oraz raportowanie zarządcze
  • relacje inwestorskie
  • funkcjonowanie obsługi prawnej
  • organizacja WZA; obrotu papierami wartościowymi
  • pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowania krajowego i unijnego

 

Informacja dotycząca polityki różnorodności

W Spółce nie została opracowana formalna polityka różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych managerów, niemniej realizowana polityka kadrowa Spółki we wszystkich procesach, a w szczególności rekrutacji, oceny wyników pracy, awansu i rozwoju zawodowego uwzględnia takie elementy różnorodności jak płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe uznając różnorodność i równość szans za istotne przewagi konkurencyjne pozwalające zdobyć i utrzymać utalentowanych pracowników oraz wykorzystać ich pełen potencjał zawodowy.