Adam Piotrowski

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej,  na której w 2002 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki na Politechnice Warszawskiej. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku Specjalisty w dziale Technologii Detektorów w VIGO System S.A. w Warszawie, na którym pracował w latach 2002-2003. Następnie w latach 2003-2006 był Specjalistą w laboratorium MOCVD Vigo System S.A. w Warszawie. Od 2006 do 2008 roku sprawował funkcję kierownika laboratorium MOCVD VIGO System S.A. w Warszawie. W latach 2008-2014 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Detektorów w VIGO System S.A.

Łukasz Piekarski

Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Institute d’Etudes Politiques de Paris. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne i bogate doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych ze środków funduszy europejskich, krajowych środków publicznych, jak również finansowania dłużnego. Brał udział we wdrożeniu szeregu inwestycji realizowanych w formule project finance. Uczestniczył w negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz prywatnymi inwestorami. Od 2014 r. pracował jako menedżer w Zespole Doradztwa Finansowego IPOPEMA Securities S.A., gdzie brał udział w realizacji szeregu projektów pozyskania finansowania. W latach 2006-2013 zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie odpowiadał m.in. za realizację projektów finansowanych ze środków unijnych, a także za przygotowanie i wdrożenie pionierskich projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przemysław Danowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

W 2007 roku uzyskał stopień magistra Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, a w 2013 roku kwalifikację Chartered Financial Analyst. W 2005 roku pracował jako Analityk w Interglobal FB. Następnie pracował od 2006 do 2009 roku, na analogicznym stanowisku, w Trigon Group. Od marca 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Przemysław Danowski Doradztwo Gospodarcze”. Od 2009 roku związany z Warsaw Equity Group, początkowo jako Menedżer Inwestycyjny, a obecnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Warsaw Equity TFI S.A. W 2010 roku objął stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego w Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. Od 2011 roku jest także Wiceprezesem Zarządu Value Factory sp. z .o.o. W ciągu ostatnich 5 lat zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: WEH Inwestycje S.A. (lata 2011-2012), Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (2012) oraz Iplex S.A. (2012-2013). Obecnie od 2012 zasiada w Radzie Nadzorczej Artifex Mudni sp. z o.o. Od 2011 roku związany z VIGO System S.A. jako Członek Rady Nadzorczej.

Mirosław Grudzień

Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Grudzień ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej uzyskując stopień mgr inż. fizyki technicznej o specjalności elektronika kwantowa i ciała stałego. W 1980 roku obronił rozprawę doktorską na temat technologii detektorów podczerwieni. W 1987 roku został współzałożycielem i członkiem zarządu (vice-prezesem) firmy VIGO System Sp. z o.o., której celem było podjęcie produkcji detektorów podczerwieni. Na stanowisku Vice-prezesa Spółki pozostał do 2009 roku kiedy to objął stanowisko Prezesa Spółki VIGO System S.A. piastując je do grudnia 2014 roku, po czym przeszedł na emeryturę. Jest autorem lub współautorem 17. patentów oraz kilkudziesięciu prac naukowych i popularyzatorskich w dziedzinie technologii detektorów i techniki podczerwieni. Nagrodzony wieloma nagrodami za osiągnięcia badawcze oraz udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w 2013 roku.

Krzysztof Kaczmarczyk

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2018 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie zawodowo, od 2015 roku, niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w ponad 30 radach nadzorczych, spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spolek niepublicznych, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, BEST, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Duon, Emitel, TP Edukacja i Wypoczynek, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Graal, Integer, InPost, KGHM Polska Miedź, KGHM International, KGHM TFI, LC Corp, Mabion, Magellan, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, TIM, Vigo System, Wirtualna Polska, Work Service, 4fun Media. Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″.

Janusz Kubrak

Członek Rady Nadzorczej

W 1966 roku uzyskał stopień magistra na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Fizyka, a w 1980 obronił pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej. Pracował w latach 1970 – 1983 w Zakładzie Doświadczalnym Aparatury Optycznej w Polskim Zakładzie Optycznym w Warszawie na stanowisku Specjalista Fizyk. Następnie był Kierownikiem Zespołu Laboratoriów w PCO Warszawa w latach 1983 – 1989. Od 1989 r. do 2002 r. pracował na stanowisku Kierownika Wydziału Powłok Optycznych w VIGO System Sp. z o.o. W latach 2006 – 2014 Wiceprezes i Prezes Zarządu VIGO SL Sp. z o.o. Od 2014 roku zasiada w Radzie Nadzorczej VIGO System S.A.

Piotr Nadolski

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne. Uzyskał dyplom magistra w 1998. Był prezesem Zarządu Sandfield Capital – podmiotu prowadzącego działalność w obszarze venture capital, prezesem zarządu V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria SA (grupa Ballinger Capital), wiceprezesem zarządu FUND.1 Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA (grupa Ballinger Capital), dyrektorem inwestycyjny Ballinger Capital oraz analitykiem finansowy w Warta-Vita SA. Od 2010 roku jest partnerem Lighthouse Capital – podmiotu prowadzącego działalność doradczą i inwestycyjną. Ma do świadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w spółkach: Automotive Components Europe SA — niezależny dyrektor, Krynicki Recykling SA – członek rady nadzorczej, Polnord SA – wiceprzewodniczący rady nadzorczej, Quantum Software SA — członek rady nadzorczej.

Marek Wiechno

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz liczne szkolenia i kurs w zakresie prawa spółek i prawa podatkowego, poparte studiami w Szkole Głównej Handlowej. Ma wykształcenie średnie. Prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą MAWAR Marek Wiechno. Jest Członkiem Zarządu następujących spółek: DEM Sp. z o.o., PROMO Sp z o.o., POL T and T Sp. z o.o. Od 2014 roku zasiada Radzie Nadzorczej VIGO System S.A.

Zbigniew Więcław

Członek Rady Nadzorczej

W 1997 roku uzyskał stopień magistra na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w 2010 roku ukończył studia MBA na University of Illinois. Pracę zawodową rozpoczął w latach 1997 – 1999 w Westdeutsche Landesbank Polska S.A. jako Risk Manager. Następnie od 2000 do 2003 roku był Kontrolerem Finansowym Bankowości Transakcyjnej oraz Departamentu Skarbu w Citibank S.A. Od ponad dekady kontynuuje karierę w Banku Handlowym S.A.: Dyrektor Biura Strategii i Planowania Bankowości Transakcyjnej (2003 – 2009), Dyrektor Finansowy Bankowości Transakcyjnej Regionu Europy Centralnej i Wschodniej Citigroup (2010-2013), Dyrektor Departamentu Zarządzania Płynnością i Analiz Biznesowych w Sektorze Bankowości Korporacyjnej (2013 – teraz). Od 2014 roku zasiada w Radzie Nadzorczej VIGO System S.A.

Zbigniew Więcław

Członek Rady Nadzorczej

W 1997 roku uzyskał stopień magistra na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w 2010 roku ukończył studia MBA na University of Illinois. Pracę zawodową rozpoczął w latach 1997 – 1999 w Westdeutsche Landesbank Polska S.A. jako Risk Manager. Następnie od 2000 do 2003 roku był Kontrolerem Finansowym Bankowości Transakcyjnej oraz Departamentu Skarbu w Citibank S.A. Od ponad dekady kontynuuje karierę w Banku Handlowym S.A.: Dyrektor Biura Strategii i Planowania Bankowości Transakcyjnej (2003 – 2009), Dyrektor Finansowy Bankowości Transakcyjnej Regionu Europy Centralnej i Wschodniej Citigroup (2010-2013), Dyrektor Departamentu Zarządzania Płynnością i Analiz Biznesowych w Sektorze Bankowości Korporacyjnej (2013 – teraz). Od 2014 roku zasiada w Radzie Nadzorczej VIGO System S.A.

Marek Wiechno

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz liczne szkolenia i kurs w zakresie prawa spółek i prawa podatkowego, poparte studiami w Szkole Głównej Handlowej. Ma wykształcenie średnie. Prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą MAWAR Marek Wiechno. Jest Członkiem Zarządu następujących spółek: DEM Sp. z o.o., PROMO Sp z o.o., POL T and T Sp. z o.o. Od 2014 roku zasiada Radzie Nadzorczej VIGO System S.A.

Krzysztof Kaczmarczyk

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2018 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie zawodowo, od 2015 roku, niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w ponad 30 radach nadzorczych, spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spolek niepublicznych, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, BEST, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Duon, Emitel, TP Edukacja i Wypoczynek, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Graal, Integer, InPost, KGHM Polska Miedź, KGHM International, KGHM TFI, LC Corp, Mabion, Magellan, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, TIM, Vigo System, Wirtualna Polska, Work Service, 4fun Media. Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″.