Koordynator Projektów

Jakie zadania Ci powierzymy?

● Koordynacja przygotowywania dokumentacji projektowej: harmonogramów, budżetów itp.
● Obsługa projektów dofinansowanych Regionalnych, Krajowych, Europejskich
● Bliska współpraca z kluczowymi osobami w Projekcie
● Współpraca z zespołem projektowym złożonym z technologów/inżynierów/naukowców
● Nadzór nad prawidłową realizacją projektów, monitorowanie budżetu, koordynacja wydatków, monitorowanie harmonogramu realizacji
● Prowadzenie rozmów i negocjacji z partnerami, kontrahentami, interesariuszami
● Budowanie sieci relacji niezbędnej dla realizacji projektów
● Inicjowanie i nadzorowanie działań na zewnątrz i wewnątrz firmy mających na celu pozytywną realizację projektu

Jakich kwalifikacji wymagamy?

● Co najmniej roczne doświadczenie w pracy projektowej (planowaniu, dokumentowaniu i rozliczaniu) w
projektach dofinansowanych ze źródeł publicznych, krajowych lub europejskich i projektach o charakterze
wysoce innowacyjnym, w szczególności obejmującym prace B+R i wdrożenia technologii
● Co najmniej 2-letni staż pracy przy projektach B+R
● Doświadczenie w pracy z dokumentacją projektową
● Znajomość zagadnień dot. pomocy publicznej
● Znajomość metodyk zarządzania projektami
● Dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej B2, preferowane C1);
● Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne
● Wysokie zdolności interpersonalne, umiejętność efektywnej komunikacji, w tym we współpracy w zespole
łączącym pracowników o różnych kompetencjach
● Umiejętność rozwiązywania niestandardowych problemów i sprawne rekomendowanie decyzji do podjęcia
● Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu przeszkód
● Umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia
● Determinacja w osiąganiu celów

Co jeszcze może być dla nas ważne?

● Znajomość regulacji prawnych związanych z realizacją projektów inwestycyjnych i B+R
● Umiejętność obsługi oprogramowania JIRA oraz bardzo dobra znajomość Excela