Praktykant (k/m) w Zespole Prawnym

TY: Jesteś studentem/studentką prawa. Masz co najmniej dobrą ocenę z zaliczenia przedmiotu Kodeks Cywilny. Masz także podstawową wiedzę o regulacjach związanych z publicznym prawem gospodarczym, z ochroną własności intelektualnej oraz compliance. Na swoją wakacyjną praktykę szukasz miejsca, które pozwoli Ci poczuć jak szerokim spektrum spraw zajmuje się obsługa prawna w firmie.

MY: Organizujemy Wakacyjny Program Praktyk, by dać szansę studentom, którzy ukończyli co najmniej III rok studiów, na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Jesteśmy najmłodszą komórką organizacyjną w VIGO – tworzymy młody i wzajemnie wspierający się zespół.

RAZEM: Możemy spędzić jeden wakacyjny miesiąc, w czasie którego, włączymy Cię w szerokie spektrum codziennych obowiązków pracowników naszego Zespołu, chętnie odpowiemy na Twoje pytania, a przede wszystkim pokażemy jak pasjonujące mogą być zastosowania wiedzy ze studiów w praktyce biznesowej.

 

Zapraszamy do aplikowania,
bo VIGO System to z pewnością dobra referencja na START!