Praktykant (k/m) w Zespole Sprzedaży

TY: Masz umysł ścisły, który zaprowadził Cię na studia inżynierskie, ale masz też wysoko rozwinięte umiejętności społeczne
i swobodę nawiązywania kontaktów. Interesujesz się FOTONIKĄ i technologiami wytwarzania oraz zastosowaniami
systemów i półprzewodników. Swobodnie posługujesz się językiem angielskim i jesteś w stanie pracować w środowisku
wielojęzycznym.

MY: Organizujemy Wakacyjny Program Praktyk, by dać szansę studentom, na zdobycie pierwszych doświadczeń
zawodowych. W trakcie Praktyk weźmiesz udział w ciekawych spotkaniach z firmami HIGH-TECH, zobaczysz jak
prowadzone są negocjacje oraz projekty technologiczne na światową skalę. Zrozumiesz problematykę rozwijania firm
technologicznych oraz budowania relacji w światowym biznesie.

RAZEM: Spędzimy bardzo intensywny wakacyjny miesiąc, w czasie którego, włączymy Cię w szerokie spektrum
naszych codziennych obowiązków. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, a przede wszystkim pokażemy jak pasjonujące
mogą być zastosowania wiedzy ze studiów w świecie biznesu.

Zapraszamy do aplikowania.