Praktykant (k/m) w Zespole Technicznego Wsparcia Sprzedaży

TY: Masz umysł ścisły, który zaprowadził Cię na studia inżynierskie, ale masz też wysoko rozwinięte
umiejętności społeczne i swobodę nawiązywania kontaktów. Interesujesz się FOTONIKĄ i technologiami
wytwarzania oraz zastosowaniami półprzewodników i całych systemów. Swobodnie posługujesz się językiem
angielskim i jesteś w stanie pracować w środowisku anglojęzycznym.

MY: Organizujemy Wakacyjny Program Praktyk, by dać szansę przedsiębiorczym studentom, na zdobycie
pierwszych doświadczeń zawodowych. W naszym Zespole zajmujemy się szeroko rozumianą współpracą z
klientami, więc możemy Ci przybliżyć specyfikę pracy z firmami HIGH-TECH. Pokażemy Ci jak szerokie i
różnorodne zastosowanie mają nasze produkty, poznasz jak przygotowujemy ich specyfikacje i
dostosowujemy do ich potrzeb nawet najbardziej wymagających Klientów.

RAZEM: Możemy spędzić jeden wakacyjny miesiąc, w czasie którego, włączymy Cię w szerokie spektrum
codziennych obowiązków naszych inżynierów. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, a przede wszystkim
pokażemy jak pasjonujące mogą być zastosowania wiedzy ze studiów w praktyce biznesowej.