Technik/Inżynier Epitaksji MOCVD

Jakie zadania Ci powierzymy?

• obsługa urządzenia do epitaksji metodą MOCVD;
• wstępna kontrola jakości, wykonywanie pomiarów warstw epitaksjalnych;
• realizacja procesów technologicznych zgodna z harmonogramem produkcji;
• uzupełnianie dokumentacji technologicznej i produkcyjnej;
• kontrola infrastruktury;
• serwisowanie infrastruktury technicznej i technologicznej;
• serwisowanie urządzenia do epitaksji.

Jakich kwalifikacji szukamy?

• wykształcenie średnie/wyższe techniczne (elektronika, elektro-mechanika, energetyka, fizyka);
• predyspozycje do pracy ze skomplikowanymi urządzeniami technologicznymi i pomiarowymi;
• praktyczne umiejętności techniczne;
• mile widziane doświadczenie w pracy w pomieszczeniach o podwyższonej klasie czystości (CleanRoom);
• umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office;
• znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1;
• samodzielność w działaniu;
• dokładność, odpowiedzialność i sumienność;
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
• motywacja do zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności.