Technik Utrzymania Ruchu

Jakie zadania Ci powierzymy?

• Utrzymanie w pełnej sprawności maszyn i urządzeń
• Usuwanie usterek i awarii maszyn, urządzeń, instalacji
• Wykonywanie bieżącej konserwacji, przeglądów prewencyjnych
• Wykonywanie bieżących serwisów infrastruktury
• Analiza przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu zagwarantowania,
ciągłości pracy
• Typowanie część zamiennych do wymiany
• Opiniowanie stanów magazynowych części zamiennych
• Modernizacja maszyn, urządzeń i instalacji
• Prace techniczne związane z infrastrukturą obiektu
• Wymiana butli z gazami technicznymi
• Współpraca z serwisami zewnętrznymi

Jakich kwalifikacji wymagamy?

• Min. 2 lata doświadczenia w dziale technicznym lub utrzymania ruchu
• Wykształcenie średnie techniczne (preferowane wyższe techniczne)
• Mile widziane uprawnienia G1 i G2 (SEP)
• Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych
• Znajomośc obsługi komputera
• Gotowość do pracy w systemie 2-zmianowym
• Umiejętność pracy zespołowej
• Systematyczność i dokładność