Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/49z dnia 14 października 2021 r.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19.Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, […]

Zapytanie ofertowe nr IGA-8_21 z dnia 13 października 2021 dotyczące dostawy do siedziby Zamawiającego półprzewodnikowych płytek podłożowych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

W  związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych według parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający – VIGO SYSTEM S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowych płytek podłożowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Kod według Wspólnego […]

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/62 z dnia 12 października 2021 r.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19 Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w […]

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/61 z 11 października 2021 r. na neutralizację i czyszczenie filtra przynależącego do reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4 z zanieczyszczeń poreakcyjnych oraz czyszczenie filtra pułapki fosforowej

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają neutralizację i czyszczenie filtra przynależącego do reaktora MOCVD Aixtron AIX2800G4 z zanieczyszczeń poreakcyjnych oraz czyszczenie filtra pułapki fosforowej Zamawiający – VIGO System S.A.  zaprasza do przedstawienia oferty – zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz z opisem przedmiotu załączenia. Termin składania ofert: 14.10.2021 r.  Dostawca powinien dostarczyć […]

Zapytanie ofertowe nr IGA-6_21 z dnia 5 października 2021 r.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą “Wytwarzanie sensorów InGaAs ze zintegrowaną elektroniką ASIC na zakres 1.7 – 2.6 µm ” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0480/20 z dnia 29 maja 2020 r. zawartej […]

Zapytanie ofertowe nr IGA-3_21 z dnia 30 września 2021 r.

W  związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych według parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający – VIGO SYSTEM S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowych płytek podłożowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Kod według Wspólnego […]

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/60 z dnia 30 września 2021 r.

W  związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych według parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający – VIGO SYSTEM S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu RTP (z ang. Rapid Thermal Processing) metalizacji do struktur III-V według parametrów określonych przez […]

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/60 z dnia 29 września 2021 r.

W  związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych według parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający – VIGO SYSTEM S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu RTP (z ang. Rapid Thermal Processing) metalizacji do struktur III-V według parametrów określonych przez […]

ZAPYTANIE OFERTOWE SDM-WS/59 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2021 R. NA DOSTAWĘ PÓŁPRZEWODNIKOWYCH PŁYTEK PODŁOŻOWYCH WEDŁUG PARAMETRÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W  związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych według parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający – VIGO SYSTEM S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 5 tygodni  od dnia złożenia zamówienia. Kryteria: Cena oraz termin dostawy zgodnie z treścią […]

Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/2 z dnia 14 września 2021 r.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (akronim; MIRPIC)”. Nr umowy TECHMATSTRATEG-III/0026/2019-0 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska […]