Zapytanie ofertowe MRN-WS/2 z dnia 8.02.2021 r. na dostawę metaloorganiki zgodnie ze specyfikacją udostępnioną w ogłoszeniu.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą projektu „Nowe przezroczyste elektrody dla laserów VCSEL” w ramach Konkursu: „M-era-Net” akronim projektu TRAVEL współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach (bubbler):

– 2 szt.  380 g Trimethylaluminium (TMAl OEG) – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr. 1 do Zapytania ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:
8 tygodni od dnia złożenia zamówienia (zawarcia umowy).
Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy DAP Incoterms 2020. DAP (Delivered at Place) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez kupującego.

Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15 lutego 2021 r.
2. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
DOCKWEILER CHEMICALS GmbH
Emil-von-Behring Strasse 76
Goerzhaeuser Hof | Gebaeude M217
35041 Marburg | Germany