Zapytanie ofertowe nr PMR/6 z dnia 27 października 2021 r.

Przedmiotem Zamówienia jest usługa niezbędna do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów średniej podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe” (akronim PEMIR), wybranego w ramach 4. Konkursu Współpraca Polska – Turcja, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowa POLTUR4/PEMIR/2/2021 z 15.03.2021 r. 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 6 szt. masek 4″ do fotolitografii UV (365nm) oraz 1 szt. maski 5″ do fotolitografii DUV (250nm), których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2023 r.;
Zamawiający planuje realizować zamówienia partiami. Wykonawca powinien dostarczać zamówioną partię do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 2 listopada 2021 r.

Szczegóły postępowania w pliku Zapytanie ofertowe.