Zapytanie ofertowe nr ZOZ-01_16 z dnia 03.06.2016

Poniższe zapytanie ofertowe dotyczy usług naukowo- badawczych “Symulacja komputerowa heterostruktur HgCdTe” w ramach projektu pt: “Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” – Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.