Zapytanie ofertowe nr ZOZ-07_16 z dnia 23.11.2016

Zapytanie ofertowe dotyczące towarów potrzebnych do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu pt: “Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” – Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie dotyczy metalowych obudów z bocznymi wyprowadzeniami przepustów – typ Flatpack – dla elementów elektronicznych; wg zasad podanych w dokumencie “ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZOZ-07_16” wraz z parametrami technicznymi w Załączniku 2.