Zapytanie ofertowe nr ZOZ-1_21 z dnia 8 stycznia 2021 r. na dostawę stanowiska do optycznego pomiaru in- situ oraz hodowanych warstw epitaksjalnych – prędkości wzrostu tellurku kadmowo – rtęciowego w technologii MOCVD w siedzibie Zamawiającego, wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem i uruchomieniem, stanowiska do optycznego pomiaru in- situ oraz hodowanych warstw epitaksjalnych – prędkości wzrostu tellurku kadmowo – rtęciowego w technologii MOCVD w siedzibie Zamawiającego, wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert 20 stycznia 2021 r. 

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego będzie publikował również na przedmiotowej stronie stronie.  Zamawiający utworzył Zapytanie ofertowe pod tym samym tytułem i numerem.

Link do ogłoszenia na Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26074