Zapytanie ofertowe nr ZOZ_09_17 z dnia 06.09.2017

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy związków metaloorganicznych wymienionych wg. nazwy i potrzebnej ilości w zapytaniu ofertowym, potrzebnych dla celu realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.