Zapytanie ofertowe SDM-WS/53 na dostawę pudełek na podłoża zgodnie ze szczegółowym opisem znajdującym się w Zapytaniu ofertowym.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pudełek na podłoża, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od dnia złożenia zamówienia.

Zamawiający wymaga zastosowania zasady DAP Incoterms2020. Zgodnie z zasadą DAP (delivery at place), zamówienie uznaje się za zrealizowane w momencie przekazania towaru do dyspozycji Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 28 lipca 2021

Szczegółowa procedura składania ofert w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

UWAGA!
W dniu 29-07-2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
DEVMATECH
ul. Grodkowska 6 / 109
01-461 Warszawa